Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

03

Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód

DGA Spółka Akcyjna informuje, że na terenie woj. wielkopolskiego realizuje projekt pt.: „Podejmij wyzwanie i zdobądź nowy zawód!-wsparcie aktywizacyjne 200 osób z woj. wielkopolskiego” nr RPWP.06.02.00-30-0068/18

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia i wejścia na rynek pracy 130 osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zwiększenie zdolności do poprawy sytuacji na rynku pracy 70 osób ubogich pracujących lub zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, poprzez realizację kompleksowej i indywidualnej ścieżki aktywizacji opartej na IPD, obejmującej zidentyfikowane jako niezbędne i adekwatne do potrzeb danej osoby formy wsparcia.

Termin realizacji projektu: 01.02.2022 – 30.11.2023 r.

Grupę docelową projektu stanowi 200 osób powyżej 29 roku życia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego:

- osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, ale również pracujące znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tzn. kobiety, osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych), bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia.

Na ten moment Beneficjent obejmie wsparciem (wskaźniki pozostałe do realizacji):

- 38 osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) w tym 6 kobiet oraz 32 mężczyzn

- 50 osób pracujących (osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych) w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www projektu oraz kontaktu z zespołem projektu:

Magdalena Franciszczak – Koordynator Projektu

tel. 601 805 244

e-mail: magdalena.franciszczak@dga.pl lub aktywizacja.wielkopolska@podejmijwyzwanie.eu

www: https://www.dga.pl/projekty/Podejmij-wyzwanie-i-zdobadz-nowy-zawod-wsparcie-aktywizacyjne-200-osob-z-wojewodztwa-wielkopolskiego

wstecz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie