Wyrzysk.pl - oficjalny serwis Gminy Wyrzysk

Główne działy

Kalendarium

«czerwiec 2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Treść

Informacja w sprawie opłat adiacenckich

 

Działając na podstawie art. 98a i art. 143-148b ustawy o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXII/247/09 Rady Miejskiej
w Wyrzysku z dnia 29 maja 2009r. (Dz. Urz.Woj. Wlkp., nr 133, poz. 3304) Burmistrz Wyrzyska może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tytułu:

 

podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego,

budowy urządzeń infrastruktury technicznej (tj. drogi oraz wybudowania pod ziemią,
na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych).

 

 

Przesłanki ustalenia opłaty

Do ustalenia i naliczenia opłaty adiacenckiej niezbędne jest spełnienie następujących przesłanek:

wzrost wartosci nieruchomości spowodowany podziałem nieruchomości
lub budową urządzeń infrastruktury technicznej,

obowiązywanie, w dniu w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna, uchwały Rady Miejskiej ustalającej stawkę procentową opłaty adiacecnkiej,

nie upłynął 3 letni termin od momentu, kiedy decyzja podziałowa nieruchomości stała się ostateczna,

nie upłynał 3 letni termin od momentu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.

Wysokość opłaty adiacenckiej.

Rada Miejska w Wyrzysku uchwałą nr XXXII/247/09 z dnia 29 maja 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej
oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem ustaliła następujące stawki procentowe opłaty adiacenckiej w wysokości:

- 15 % różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem, a wartością nieruchomości
po podziale.

- 20 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

 

 

Procedura postępowania administracyjnego

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

2. Sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę.

3. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym.

4. Wydanie decyzji.

 

Uwagi

1. Opłaty adiacecnkie nie mają zastosowania do nieruchomości:

których wartość nie wzrosła,

które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu, gdy nieruchomości są wykorzystywane na cele rolne i leśne, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

oddanych w użytkowanie wieczyste, a użytkownik wnosi opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego.

 

2. Opłata adiacenka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

« wstecz

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Intranet

Intranet - Logowanie

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.