Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

11

UWAGA!!! - Komputery dla uczniów z terenów popegeerowskich - Nowe Informacje

Szanowni Państwo, Gmina Wyrzysk po przeanalizowaniu złożonych przez Państwo oświadczeń, złożyła 4 listopada 2021 r. wniosek w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi organizatora konkursu. Dnia 17 listopada 2021 r. instytucja wdrażająca nałożyła na gminę konieczność wnikliwszej analizy poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

W konsekwencji organizator konkursu nałożył na gminę obowiązek poświadczenia danych złożonych w oświadczeniach. W związku z powyższym, wszyscy opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia w ramach konkursu, są zobligowani dostarczyć do siedziby Gminy Wyrzysk następujące dokumenty:

  • dokument poświadczający, że ich przodek pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (organizator konkursu wskazuje następujące dokumenty, które poświadczają pracę przodka w PPGR: zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych, informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR),

  • dokument/y poświadczające pokrewieństwo z przodkiem, który pracował i zamieszkiwał miejscowość popegeerowską (dokumenty powinny potwierdzać linię pokrewieństwa od przodka do dziecka, dla którego ma być zakupiony sprzęt, takimi dokumentami mogą być np. akty urodzenia, akty małżeństwa).

Konieczność dostarczenia dokumentów dotyczy również osób, które już załączyły kserokopie dokumentów dotyczących pracy przodka w PPGR do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ponieważ każdy wnioskujący powinien przedstawić oryginały dokumentów wraz z jego kserokopią i okazać je do wglądu pracownikom urzędu, którzy będą potwierdzać daną kserokopię za zgodność z oryginałem.

Powyższe dokumenty należy okazać i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku do dnia 08.12.2021 r. (w godz. pracy urzędu, za wyjątkiem 23 i 26 listopada 2021 r., w tych dniach w godz. 7.30-11.30). Pracownikami poświadczającymi dokumenty za zgodność z oryginałem są Zastępca Burmistrza Wyrzyska (biuro nr 15 wejście przez sekretariat) oraz Sekretarz Miasta i Gminy Wyrzysk (biuro nr 19). Brak dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów w terminie, wiązać się będzie z nieuwzględnieniem danego oświadczenia w korekcie składanego wniosku oraz utratą możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

 

 

 

wstecz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie