Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

06

Informacja o planowanych kontrolach nieruchomości

Wyrzysk, dnia 20 czerwca 2022 r.

I N F O R M A C J A

Urząd Miejski w Wyrzysku informuje, że od dnia 1 lipca 2022 roku planowane są kontrole nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk, pod względem poprawności zgłoszenia ich do opodatkowania.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) – osoby fizyczne z zastrzeżeniem art. 11 są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3.

Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 Kodeksu karnego skarbowego)

W związku z powyższym podatnicy, którzy nie dopełnili obowiązku zgłoszenia budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych lub innych obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, czy też nie dokonali aktualizacji powierzchni po rozbudowach, dobudowach tych budynków, są zobowiązani do złożenia stosownych informacji ws. podatku od nieruchomości do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze nr 5 bądź pod numerem telefonu 67 286 41 35.

Druki informacji w sprawie podatku od nieruchomości można pobrać ze strony: www.wyrzysk.biuletyn.net w zakładce /wnioski-wzory wniosków/podatki i opłaty/ lub w biurze obsługi klienta.

Burmistrz Wyrzyska

Bogusława Jagodzińska

wstecz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie