Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

07

Informacja o kontrolach

Wyrzysk, dnia 15 lipca 2022 roku

 

S Z A N O W N I P A Ń S T W O

 

Urząd Miejski w Wyrzysku w związku z okresem wakacyjnym przedłuża termin składania korekt deklaracji do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że ostatecznie kompleksowe kontrole dotyczące rzetelności zadeklarowanych budynków do opodatkowania rozpoczną się od dnia 1 września 2022 roku. Kontrole będą przeprowadzane w każdej miejscowości na terenie Gminy Wyrzysk, a w miejscowościach, w których są ulice, poszczególnymi ulicami. Będą obejmowały zgodność ze stanem faktycznym metrażu znajdujących się na gruntach budynków wraz ze sprawdzeniem, czy zostały prawidłowo zgłoszone w deklaracji do opodatkowania pod względem rodzaju i jego przeznaczenia.

W związku z tym przypominamy, iż każda zmiana w postaci budowy, rozbudowy lub dobudowy do budynku, a także użytkowanie budynku lub jego części pod działalność gospodarczą należy zgłosić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – Dz. U. z 2022r., poz. 1452).

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli rozbieżności zostanie wszczęte postępowanie w trybie ustawy Ordynacja Podatkowa, które może skutkować wymierzeniem podatku wstecz za okres 5 poprzednich lat. Ponadto niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zmian może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej w trybie art. 54 Kodeksu karnego skarbowego.

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze nr 5 bądź pod numerem telefonu

67 286 41 35.

Druki informacji w sprawie podatku od nieruchomości można pobrać ze strony: www.wyrzysk.biuletyn.net w zakładce /wnioski-wzory wniosków/podatki i opłaty/ lub w biurze obsługi klienta.

Bardzo proszę o dostosowanie zgodności treści deklaracji ze stanem faktycznym. Wszyscy musimy przestrzegać przepisów prawa i dbać o dobro wspólne.

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

wstecz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie