Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

10

Nowy numer rachunku Urzędu Miejskiego

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta i Gminy Wyrzysk, w tym Urząd Miejski w Wyrzysku, uprzejmie informujemy, że od dnia 10 października 2022 roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, który będzie prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Więcborku.

Nowy numer rachunku Urzędu Miejskiego w Wyrzysku: 52 8162 0003 0027 5365 2000 0010

Na wskazany wyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wszelkich wpłat dotyczących między innymi:

  • podatku od środków transportowych,

  • opłaty za psa,

  • opłat za najem i dzierżawę, opłaty adiacenckiej, opłat za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,

  • opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za koncesje i licencje, w tym za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty skarbowej oraz wpłat za mandaty nałożone przez Straż Miejską, a także wszelkich innych należnych wpłat, z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych.

UWAGA! W przypadku zobowiązań osób fizycznych z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych opłat można dokonywać na nowe, indywidualne numery rachunków, które mają Państwo możliwość uzyskać w biurze numer 5 tut. Urzędu. Istnieje również możliwość wpłat na dotychczasowe, indywidualne numery rachunków, zgodne z otrzymaną decyzją – jednak jest to możliwe jedynie do 31 grudnia 2022 roku.

Nakazy płatnicze na rok 2023 zostaną wygenerowane już z nowymi, indywidualnymi rachunkami bankowymi.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat należy dokonywać podobnie
jak w przypadku podatków od osób fizycznych
na nowe, indywidualne numery rachunków, które mają Państwo możliwość uzyskać w biurze numer 38 tut. Urzędu. Istnieje również możliwość wpłat na dotychczasowe, indywidualne numery rachunków, zgodne z otrzymaną informacjąjednak jest to możliwe jedynie do 31 grudnia 2022 roku.

Informacje o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023 zostaną wygenerowane już z nowymi, indywidualnymi rachunkami bankowymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku, dzwoniąc pod numer tel.: (67) 286 41 35 (podatki) oraz (67) 286 41 47 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Burmistrz Wyrzyska

(-) Bogusława Jagodzińska

wstecz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie