Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

11

Odwołanie przetargów

Burmistrz Wyrzyska ogłasza, że odwołuje III przetargi ustne nieograniczone ustalone na dzień 7 grudnia 2022 roku na sprzedaż działek gruntu nr:
- nr 1354/4 o pow. 0,2360 ha, obręb m. Wyrzysk ogłoszony zarządzeniem 0050.175.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2022 r w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku,
- nr 1354/5 o pow. 0,1133 ha, obręb m. Wyrzysk ogłoszony zarządzeniem 0050.176.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2022 r w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku,
- nr 1354/6 o pow. 0,1035 ha, obręb m. Wyrzysk ogłoszony zarządzeniem 0050.177.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2022 r w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku,
- nr 1354/7 o pow. 0,1029 ha, obręb m. Wyrzysk ogłoszony zarządzeniem 0050.178.2022 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 października 2022 r w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wyrzysku.

Przyczyną odwołania przetargów jest podanie błędnego numeru rachunku bankowego do dokonania wpłat wadium.

W związku z zamknięciem rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Wyrzysku osobom, które wpłaciły wadium do przetargu na ww. działki gruntu, zostało ono automatycznie, niezwłocznie zwrócone przez bank na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu środków.

Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości zostaną ponownie przeprowadzone w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

wstecz

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie