Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

07

Ogłoszenie Burmistrza Wyrzyska o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się ogłoszeniem Burmistrza Wyrzyska o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wyrzysk.

Informacja o nowych taryfach opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o nowych taryfach opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania kontroli

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyrzysku w sprawie przeprowadzania kontroli.

 

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu

Burmistrz Wyrzyska ogłasza, że od dnia 12 lipca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.140.2018 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 lipca 2018 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości
położonych w Wyrzysku.

 

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem Burmistrza Wyrzyska o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Wyrzysk.

  • -

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu.

ZARZĄDZENIE NR.0050.152.2018 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 17 lipca 2018 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE NR.0050.154.2018 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 19 lipca 2018 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Burmistrz Wyrzyska ogłasza, że od dnia 25 lipca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych

Szanowni mieszkańcy już po raz trzeci 9 sierpnia odbędzie się mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych zorganizowana przez Związek Międzygminny PRGOK. Zachęcam do przejrzenia piwnic, garaży i innych pomieszczeń i wystawienia zużytych, uszkodzonych i niepotrzebnych rzeczy. Zbiórka rozpocznie się o godz. 6.00. Rzeczy do zabrania najlepiej wystawić dzień wcześniej.

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie