Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

09

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd”

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o naborze wniosków w ramach programu "Mój Prąd", który przeznaczony jest dla osób fizycznych chcących otrzymać dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Szczegóły znajdują się pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1464,moj-prad-juz-dziala-pierwszy-nabor-wnioskow-rozpoczal-sie-30-sierpnia.html

 • logo mój prąd

Uczcili pamięć tych, którzy polegli

W niedzielę, 1 września 2019 roku w Wyrzysku, odbyło się uroczyste złożenie wiązanek i zapalenie zniczy pod pomnikiem zamordowanych przez Hitlerowców w listopadzie 1939 roku mieszkańców Wyrzyska. W ten sposób w dniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej uczczono pamięć tych, którzy zginęli w czasie działań wojennych. W uroczystości, która rozpoczęła się w samo południe, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Gminy Wyrzysk.

- Dziś żyjemy w wolnym kraju, jednak pamiętajmy, że ta wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. Wolność to nie jest przywilej, ale obowiązek, bo wolności trzeba się uczyć i nauczyć tak, aby jej nie stracić - mówił w swoim wystąpieniu zastępca Burmistrza Wyrzyska Jacek Wiśniewski, dodając: - Wasza obecność w dzisiejszej uroczystości świadczy o tym, że pamięć o ofiarach tamtych lat jest ciągle żywa.

 • IMG_4623
 • IMG_4627
 • IMG_4629
 • IMG_4635
 • IMG_4639
 • IMG_4641
 • IMG_4644
 • IMG_4647
 • IMG_4652
 • IMG_4654
 • IMG_4656
 • IMG_4661
 • IMG_4666
 • IMG_4669
 • IMG_4672
 • IMG_4674
 • IMG_4676
 • IMG_4680
 • IMG_4684
 • IMG_4698
 • IMG_4705
 • IMG_4707
 • IMG_4713
 • IMG_4718
 • IMG_4720
 • IMG_4726
 • IMG_4729
 • IMG_4731
 • IMG_4733
 • IMG_4736
 • IMG_4741
 • IMG_4743
 • IMG_4747
 • IMG_4749
 • IMG_4753
 • IMG_4757
 • IMG_4759
 • IMG_4760
 • IMG_4765
 • IMG_4767
 • IMG_4771
 • IMG_4773
 • IMG_4777
 • IMG_4781
 • IMG_4783
 • IMG_4787
 • IMG_4789
 • IMG_4794
 • IMG_4798
 • IMG_4806
 • IMG_4812
 • IMG_4816
 • IMG_4818
 • IMG_4824
 • IMG_4827
 • IMG_4829
 • IMG_4831

Mobilny Punkt Informacyjny


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile, w dniu 17.09.2019 r., organizuje Mobilny Punkt Informacyjny w:

- Urzędzie Miejskim w Łobżenicy w godz. 08:00-10:30,

- Starostwie Powiatowym w Złotowie w godz. 11:30-14:00.

 

Podczas dyżuru zainteresowani Funduszami Europejskimi będą mogli uzyskać informacje m.in. z zakresu:

- dotacji i pożyczek na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dofinansowania na wsparcie oświaty, kultury, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej oraz działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację i instalacje OZE,

- oraz informacje dotyczące oferty Sieci Punktów Informacyjnych.

 

Ponadto będzie można dowiedzieć się, jakie zasady i procedury obowiązują przy aplikowaniu o środki w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020.

 

Miejsce dyżuru:

Urząd Miejski w Łobżenicy

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

w godzinach 08:00-10:30.

 

Starostwo Powiatowe w Złotowie

aleja Piasta 32, 77-400 Złotów

w godzinach 11.30 - 14.00.

 

 • MPI ŁOBŻENICA 17.09.2019

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Burmistrz Wyrzyska informuje, że dnia 3 września 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią.


Rodzaj zadania – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Nazwa zadania – Jubileusz 110-lecia istnienia OSP Osiek nad Notecią połączony z Piknikiem Rodzinnym.

Ogłoszenie o ofercie - pobierz
Treść oferty - pobierz

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów

1 września 2019 r. zaczęła działać tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

Czego dowiesz się dzięki białej liście podatników VAT?

 • Sprawdzisz czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

 • Jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznasz podstawę prawną tych decyzji.

 • Potwierdzisz numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

Kto będzie prowadził białą listę podatników VAT?

Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”). Dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpiła ona dotychczas funkcjonujące listy podatników: zarejestrowanych niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Informacje zamieszczone w wykazie można wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy. Jeśli wpiszesz tylko fragment tej nazwy, system pokaże pasujące wyniki, spośród których wybierzesz właściwą firmę.

Nie musisz nic robić, aby dane twojej firmy znalazły się na liście. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli te informacje okażą się niepoprawne, możesz wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

Rachunki firm na białej liście podatników VAT

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze jest publikowanie na liście numerów firmowych rachunków bankowych.

Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te same numery rachunków, które podałeś przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

W wykazie nie znajdą się prywatne rachunki bankowe tzw. RORy, które przedsiębiorcy czasami wykorzystują do działalności gospodarczej, jednak nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jeśli numery rachunków, z których korzysta twoja firma, zmieniły się od czasu jej założenia, powinieneś zaktualizować te informacje w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) lub poprzez CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

 

Co zawiera biała lista podatników VAT?

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;

 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

 • status podmiotu:

  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;

 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;

 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;

 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Zwróć uwagę, że zakres danych udostępniony w wykazie jest różny dla różnych grup podatników. Na przykład w przypadku podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT lub podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, nie będą publikowane numery PESEL. Więcej: Zakres-danych-podatnikow-udostepnianych-Wykazie-podatnikow-VAT.pdfPDF

Jakie będą sankcje za korzystanie z innego rachunku niż widniejący na białej liście podatników VAT?

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,

 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. 

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.


 

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

O czym trzeba pamiętać?

 • Sprawdź swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. W ten sposób dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

 • W dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.

 • Jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15 tys. zł, sprawdź na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019 r.

 

Podstawa prawna:

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.121.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy  Wyrzysk  przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 0050.123.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk  przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Burmistrza Wyrzyska w sprawie wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu:

ZARZĄDZENIE NR.0050.122.2019 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 10 września 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

Konkurs Młodzi Tłumacze

Komisja Europejska ogłosiła 13. edycję dorocznego konkursu Juvenes Translatores dla uczniów szkół średnich z całej Europy. Od 2 września szkoły ze wszystkich państw członkowskich UE mogą zarejestrować się online, aby zgłoszeni przez nie uczniowie mogli konkurować z rówieśnikami z całej Europy. W tym roku nastoletni uczestnicy będą musieli przetłumaczyć tekst na temat tego, co młodzi ludzie mogą zrobić, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości Europy.

Uczestnicy będą mogli wybrać jedną z 552 możliwych kombinacji językowych, z których każda obejmuje dwa z 24 języków urzędowych UE. W zeszłorocznej edycji konkursu uczniowie wykorzystali łącznie 154 kombinacje językowe.

Szkoły mogą zarejestrować się do 20 października 2019 r. w południe (pierwszy etap dwuetapowego procesu). Formularz zgłoszeniowy można wypełnić w dowolnym z 24 języków urzędowych UE.

Następnie Komisja Europejska zaprosi 751 szkół do kolejnego etapu. Liczba szkół wybranych z każdego kraju UE będzie równa liczbie posłów danego kraju w Parlamencie Europejskim. Szkoły zostaną wybrane losowo przez komputer.

Wylosowane szkoły muszą zgłosić do udziału w konkursie od dwojga do pięciorga uczniów. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie dowolnej narodowości urodzeni w 2002 r.

Konkurs odbędzie się 21 listopada 2019 r. jednocześnie we wszystkich uczestniczących szkołach. Począwszy od tego roku konkurs odbywa się online.

Nazwiska laureatów – po jednym z każdego kraju – zostaną ogłoszone na początku lutego 2020 r. Nagrody zostaną wręczone wiosną 2020 r. podczas specjalnej uroczystości w Brukseli.

W trakcie swojej wizyty w stolicy Belgii uczniowie będą mieli okazję spotkać się z zawodowymi tłumaczami z departamentu tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej – którzy oceniali ich tłumaczenia – i poznać ich pracę od kulis.

Kontekst

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej organizuje konkurs Juvenes Translatores (łac. młodzi tłumacze) już od 2007 r. Celem konkursu jest popularyzowanie nauki języków obcych oraz przybliżenie młodym ludziom zawodu tłumacza. W konkursie mogą startować 17-letni uczniowie szkół średnich. Odbywa się on w tym samym czasie we wszystkich wybranych szkołach w całej UE.

Dla niektórych spośród dotychczasowych uczestników konkurs był inspiracją do dalszego pogłębiania znajomości języków na studiach wyższych z myślą o pracy w zawodzie tłumacza. Celem konkursu jest również promowanie różnorodności językowej w Europie.

Więcej informacji:

Strona internetowa Juvenes Translatores

Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród i zdjęcia zwycięzców z 2019 r.

Departament tłumaczeń pisemnych Komisji Europejskiej na Twitterze: @translatores

autor: Komisja Europejska


 

Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej

25.09.2019 r. w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80 A, odbędzie się Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które współorganizujemy wspólnie z Krajową Administracją Skarbową. Forum skierowane jest do zarządów i księgowych z podmiotów ekonomii społecznej w tym przede wszystkim stowarzyszeń, fundacji czy spółek non-profit. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej czy odpłatnej działalności statutowej. Na spotkaniu nie zabraknie także fachowej wiedzy w zakresie podatku VAT, rozliczania darowizn, ulgach i pracy wolontariackiej.

Rejestracja i pełen program dostępne są na stronie ekonomiaspoleczna.wrk.org.pl.

Choć udział w wydarzeniu jest bezpłatny to liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do 17 września.

KIM JESTEŚMY?

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparliśmy już kilka tysięcy organizacji. Skupiamy profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiemy wszystko.

Jako Federacja działamy m.in. na rzecz:

 • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,

 • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,

 • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,

 • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

Od kilku lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

 

Specjalizujemy się:

 • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski

 • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych

 • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie

 • w poradnictwie dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

W 2012 r. stworzyliśmy i prowadzimy w Poznaniu centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu. Lokal ten współfinansujemy z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiści mieli darmową przestrzeń do prowadzenia działań społecznych.

 

 • Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości...

Zakończenie lata z Cleo

 • 7640_02

Jubileusz 70 - lecia działalności Biblioteki Publicznej w Osieku nad Notecią

„Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary”

Rabindranath Tagore

13 września 2019 roku miało miejsce spotkanie z okazji 70 rocznicy działalności Biblioteki Publicznej w Osieku nad Notecią.

Oddana do użytku 10 maja 1949 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w Osieku nad Notecią obecnie działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku i jest filią Biblioteki Publicznej w Wyrzysku.

W dniu obchodów do placówki w Osieku przybyli zaproszeni goście – władze samorządowe Gminy Wyrzysk: zastępca Burmistrza pan Jacek Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Roman Łuka, radny RM w Wyrzysku pan Stefan Wełniak, Radna Rady Powiatu pani Iwona Schulz a także sołtys pani Ewa Pawlaczyk. Wśród gości obecni byli bibliotekarze – pani Halina Nowakowska oraz pani Eulalia Nowakowska a także czytelnicy filii i laureaci konkursu plastycznego. Ważne miejsce wśród zaproszonych zajęli wolontariusze Signify Poland – panie Teresa Śmiechowska i Anna Kalaczyńska oraz pan Dawid Borucki, którzy reprezentowali grupę projektową wolontariatu pracowniczego wspomnianej firmy.

Historia osieckiej Biblioteki została zapisana w Kronikach bibliotecznych i w pamięci byłych pracowników oraz czytelników. Dzięki współpracy z panem Piotrem Brzezinskim – instruktorem fotografii z M-GOK Wyrzysk, powstała prezentacja ukazująca 70 lat działalności placówki. Obrazy sprzed lat wywołały wspomnienia wśród zebranych, którzy dzielili się wrażeniami i refleksjami. Wśród wspomnień najczęściej pojawiał się wątek wolontariatu na rzecz biblioteki. W ubiegłych latach były to akcje podejmowane z potrzeby chwili i, poczynając od małych, takich jak pomoc przy układaniu książek, po zamierzenia większe - jakim była niewątpliwie organizacja prac Społecznego Komitetu Budowy Domu Kultury w Osieku nad Notecią, cieszyły się wsparciem miejscowej społeczności.

Obecnie żywy duch bezinteresownej pomocy przejawił się w działaniach podjętych przez pracowników Signify Poland, którzy zgłosili projekt do 18 edycji programu Wolontariatu Pracowniczego. Pozytywnie zaopiniowany wniosek zaowocował odnowieniem wszystkich pomieszczeń Biblioteki Jubilatki.

Koordynatorem grupy wolontariuszy był pan Krzysztof Belka a w skład zespołu weszli mieszkańcy Osieka nad Notecią będący pracownikami wspomnianej firmy. Grupę wolontariuszy Signify Poland tworzyły następujące osoby: panie Teresa Śmiechowska i Anna Kalaczyńska oraz panowie: Dawid Borucki, Krzysztof Wachowiak, Krzysztof Zieliński, Michał Michałek i Roman Michałek. Obecni na Jubileuszu Wolontariusze Signify Poland otrzymali podziękowania od Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku pani Magdaleny Smełsz. W remoncie osieckiej placówki, w ramach tego projektu, brali udział także pracownicy biblioteki w Osieku i M-GOK w Wyrzysku oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Menos.

Podczas spotkania nastąpiło podsumowanie konkursu plastycznego dla czytelników. Laureatami zostali: pani Ilona Gajewska z synem Mirosławem i córką Emilką, pani Kinga Stypka z córką Darią oraz pani Teresa Domalewska-Belka z córką Anną. Nagrodami były oczywiście ciekawe książki!

Jubileusz jest zawsze okazją do życzeń i podziękowań, których było bardzo dużo bowiem na przestrzeni lat wiele osób działało na rzecz Biblioteki. Jednak należy przede wszystkim zauważyć wkład jaki wniosła pani Halina Nowakowska, której całe życie zawodowe związane było z Biblioteką w Osieku. W tym czasie inicjowała i prowadziła szereg grup artystycznych, takich jak: Teatr Poezji, Teatr Aktorski czy Klub Miłośników Piosenki. Podziękowania za rzetelną pracę w osieckiej filii trafiły także do pani Eulalii Nowakowskiej.

Podczas uroczystości, szacownej Bibliotece, jak wszystkim Jubilatom, odśpiewano tradycyjne „Sto lat!” po czym przyszedł czas na urodzinowy tort.

Wspomnienia, oglądanie wystawy zdjęć, prac konkursowych, przeglądanie kronik oraz wpisy do kroniki zdominowały ostatnią część spotkania.

W przygotowania do obchodów Jubileuszu, na różnych etapach, włączyli się Radni Rady Miejskiej w Wyrzysku z sołectwa Osiek na Notecią - panowie: Tomasz Bogdański, Stefan Wełniak, Ryszard Janowiak i Leszek Matuszewski a także pani Iwona Schulz Radna Rady Powiatu w Pile. Nieodzowną pomocą wykazał się także pan Rafał Maławy.

 

Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za wsparcie.

Dziękujemy także za wszystkie życzenia i dowody sympatii.

 

M-GOK Wyrzysk, Biblioteka Publiczna

tekst: Katarzyna Turbiak - Kierownik Biblioteki

zdjęcia: Piotr Brzezinski

 

 • 7690_01
 • 7690_02
 • 7690_03
 • 7690_04
 • 7690_05
 • 7690_06
 • 7690_07
 • 7690_08
 • 7690_09
 • 7690_10
 • 7690_11
 • 7690_12
 • 7690_13
 • 7690_14
 • 7690_15
 • 7690_16
 • 7690_17
 • 7690_18
 • 7690_19
 • 7690_20
 • 7690_21
 • 7690_22
 • 7690_23
 • 7690_24
 • 7690_25
 • 7690_26
 • 7690_27
 • 7690_28
 • 7690_29
 • 7690_30
 • 7690_31
 • 7690_32
 • 7690_33
 • 7690_34
 • 7690_35
 • 7690_36
 • 7690_37
 • 7690_38
 • 7690_39
 • 7690_40
 • 7690_41

Zaproszenie na posiedzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 • Wir

Równać Szanse - zaproszenie do konkursu dotacyjnego

Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno – zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse oraz aplikowania o dotację.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację ( w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

Czym jest RKG? To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Cel konkursu? Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym? Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Zakończenie naboru wniosków - 7.10.2019 r. godzina 12 w południe. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy linii kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn” rozważa możliwość zwiększenia maksymalnej prędkości pociągów do V=200km/h (wariant W7), na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy.

W związku z tym, w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych (likwidacja przejazdów i budowa dwupoziomowych skrzyżowań linii kolejowej z drogami publicznymi) prowadzone jest badanie ankietowe.

Ankieta dostępna jest tutaj: https://forms.gle/DfJ7ayxR1L8SAPvf9 oraz
w Urzędzie Gminy. Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Uwaga posiadacze psów

 • Uwaga psy

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i najmu:

ZARZĄDZENIE Nr 0050.121.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy  Wyrzysk  przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR.0050.122.2019 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 10 września 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyrzysk przeznaczonych do najmu

ZARZĄDZENIE Nr 0050.123.2019 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 września 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Miasta Wyrzysk  przeznaczonych do sprzedaży

Konsultacje w sprawie przebudowy linii kolejowej

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn” rozważa możliwość zwiększenia maksymalnej prędkości pociągów do V=200km/h (wariant W7), na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy.

W związku z tym, w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych (likwidacja przejazdów i budowa dwupoziomowych skrzyżowań linii kolejowej z drogami publicznymi) do końca września br. prowadzone jest badanie ankietowe.

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/DfJ7ayxR1L8SAPvf9 oraz pobrać i składać w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku (pokój nr 1) lub u sołtysów.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, w szczególności osoby zamieszkujące w pobliżu planowanej inwestycji!

 

 • (1)plakat gmina_1

Program Równać Szanse - zapraszenie na bezpłatne szkolenie

8 500 zł to maksymalna kwota dotacji, która może otrzymać organizacja pozarządowa, jednostka kultury lub grupa nieformalna na projekty młodzieży, działającej we wsi lub miejscowości do 20 000 mieszkańców. Bank Żywności w Pile realizujący projekt pn. „Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie oraz doradztwo. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Fundacji Nauka Dla Środowiska z Koszalina – Partner Regionalny Programu Równać Szanse.

Program Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności istnieje od 2001 roku i jest administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ciągu osiemnastu lat istnienia programu ponad 3000 projektów uzyskało dofinansowanie.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse” jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów. Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat. Adresatami konkursu są lokalne organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców. Zapraszamy na stronę www.rownacszanse.pl, na której znaleźć można bazę dotychczasowych projektów, materiały i publikacje oraz panel wnioskodawcy.

Pilski Bank Żywności w ramach projektu Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych subregionu pilskiego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowania projektu konkursowego.
Uczestnicy po zakończonych warsztatach będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji projektowych z Arkadiuszem Borysiewiczem przedstawicielem Regionalnego Partnera Programu Równać Szanse. Wszystko to odbędzie się 26 września 2019 r. o godzinie 10:00 w Pile, przy ulicy Dąbrowskiego 8 (Invest Park, sala beżowa). Zainteresowane osoby udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie do dnia 24 września 2019 r. pod numerem telefonu 519 418 321 lub wysłanie wiadomości na adres e-mail ciwis.pila@bankizywnosci.pl .

Pożegnanie lata z Cleo

Do niezwykle udanych należy zaliczyć imprezę kończącą lato 2019 zorganizowaną w wyrzyskim amfiteatrze przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku. Ogromne zainteresowanie koncertem dzięki występowi Cleo - polskiej wokalistki od kilku lat cieszącej się dużą popularnością, nie tylko wśród młodzieży sprawiło, że krótko po rozpoczęciu imprezy sprzedano wszystkie bilety. Dobrej zabawy uczestnikom życzyła Burmistrz Wyrzyska Bogusława Jagodzińska wraz ze Starostą Pilskim Eligiuszem Komarowskim.

Podczas koncertu nie zabrakło największych przebojów Cleo, takich jak: "My Słowianie", "Brać", a także tegorocznego hitu "Za krokiem krok". Tego wieczoru na scenie wyrzyskiego amfiteatru skutecznie do zabawy zachęcał także zespół San Marco, a na koniec dyskotekę poprowadził DJ Norman Bates. Impreza została dofinansowana z budżetu Powiatu Pilskiego.

 • IMG_6283
 • IMG_6294
 • IMG_6384
 • IMG_6435
 • IMG_6443
 • IMG_6449
 • IMG_6455
 • IMG_6492
 • IMG_6528
 • IMG_6596
 • IMG_6658

Kampania międzynarodowa "It is in our hands"

W dniu 25 września obchodzony jest Światowy Dzień Działania na pamiątkę rocznicy uchwalenia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przez światowych przywódców na Szczycie ONZ w Nowym Jorku 25 września 2015 roku. Jest to również dzień rozpoczęcia kampanii międzynarodowej w ramach projektu „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)” pod nazwą „It is in our hands” (pl. Wszystko w naszych rękach), finansowanego ze środków Unii Europejskiej.


Kampania ta ma charakter informacyjno-edukacyjny. Jej głównym celem jest podnoszenie świadomości dotyczącej Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i ich znaczenia w życiu codziennym. Ze względu na założenia oraz adresatów projektu, kampania będzie się skupiać na promowaniu następujących celów:
-  Celu numer 5 - Osiągnięcie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt;
-  Celu numer 10.7 - Ułatwianie uporządkowanej, bezpiecznej, regularnej i odpowiedzialnej migracji oraz przepływu ludzi, w tym poprzez implementację zaplanowanych i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych;
-  Celu numer 11 - Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu;
-  Celu numer 13 - Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom;
-  Celu numer 16 - Promowanie pokojowych i inkluzyjnych społeczeństw, zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowanie na wszystkich szczeblach skutecznych i odpowiedzialnych instytucji, sprzyjających włączeniu społecznemu.


Rozpoczęcie kampanii międzynarodowej poprzedza odliczanie, podczas którego na stronach projektu w mediach społecznościowych prezentowane są Cele Zrównoważonego Rozwoju z lokalnym kontekstem, prezentowanym danego dnia przez jednego z Partnerów projektu.


Przebieg przygotowań do kampanii i odliczania z pełną treścią postów można śledzić na polskiej podstronie projektu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/sfcinpoland.


Elementy kampanii „It is in our hands”:
-  treści zamieszczane w mediach społecznościowych na kanałach na Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz Youtub’ie, a także na polskiej stronie internetowej projektu, zarówno w języku polskim, jak i angielskim,
-  organizacja Szkoły Letniej "You can make a better world - Agenda 2030" ("Możesz uczynić świat lepszym - Agenda 2030") w dniach 21 września- 5 października 2019 roku;
-  wdrażanie zwycięskiego pomysłu na kampanię, wyłonionego podczas Szkoły Letniej w Poznaniu;
-  przeprowadzanie warsztatów edukacyjno-informacyjnych z zakresu wspomnianych Celów Zrównoważonego Rozwoju z udziałem ekspertów;
-  przeprowadzenie dedykowanego warsztatu krajowego podczas IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”;
-  organizacja spotkania prezentującego założenia Agendy 2030 w październiku br.;
-  sporządzanie ekspertyz dokumentujących obecność Celów Zrównoważonego Rozwoju w strategiach i politykach;
-  udział w spotkaniach tematycznych promujących tematykę Agendy 2030 oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju.


Od 1 maja br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął lokalną kampanię pn. „Wszystko w naszych rękach”, której elementy odpowiadają działaniom w ramach kampanii międzynarodowej, której inauguracja przypada w Polsce podczas odbywającej się w dniach 21 września do 5 października 2019 roku Szkoły Letniej pn. "You can make a better world - Agenda 2030" ("Możesz uczynić świat lepszym - Agenda 2030") oraz przed IV edycją Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”, organizowanym w partnerstwie z Fundacją CSR „Res Severa” w dniach 27-28 września 2019 roku.


Więcej informacji znajduje się pod następującymi linkami:
Wydarzenie dot. Szkoły Letniej "You can make a better world - Agenda 2030" ("Możesz uczynić świat lepszym - Agenda 2030"): https://www.facebook.com/events/461674231351753/
Wydarzenie dot. IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 celów”: https://www.facebook.com/events/2248037338843096/
Strona internetowa Festiwalu: www.17celow.pl.


O projekcie Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)


Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości dot. idei Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz aktywne zaangażowanie lokalnych decydentów, państwowych urzędników, organizacji społecznych i oddolnych w przekładanie Celów Zrównoważonego Rozwoju na własne działania, uchwalone strategie oraz życie codzienne lokalnych społeczności. We wrześniu 2015 r. na Szczycie ONZ w Nowym Jorku światowi przywódcy przyjęli Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zawierającą 17 Globalnych Celów i 169 zadań, które mają być osiągnięte do 2030 roku i wyrównać szanse wszystkich ludzi w wymienionych w dokumencie dziedzinach życia.


Agenda zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne Cele Rozwoju (Millenium Development Goals), których ostateczny termin realizacji został wyznaczony na rok 2015. Wypracowanie założeń Agendy odbywało się wspólnymi siłami z poszanowaniem głównej zasady nie pozostawiania nikogo za sobą (ang. leaving no one behind). Została uzgodniona przez wszystkie 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Więcej informacji można uzyskać na następujących stronach:
Strona projektu w ROPS: https://rops.poznan.pl/nasze-projekty/shaping-fair-cities/
Twitter projektu: https://twitter.com/sfcinpoland
Instagram projektu: https://www.instagram.com/sfcinpoland.
Facebook projektu: https://www.facebook.com/sfcinpoland.
Międzynarodowa strona projektu: https://europamondo.regione.emilia-romagna.it/en/faircities
Więcej o Agendzie 2030 na stronie: http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja.
Więcej o Komisji Europejskiej tutaj: https://ec.europa.eu/commission/index_pl Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na podanych stronach.


Organizator i partnerzy kampanii
Organizatorem kampanii jest Region Emilia Romagna we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Cywilnego Wolontariatu (GVC) z siedzibą w Bolonii.

Partnerzy merytoryczni:
Region Emilia-Romagna – Urząd Koordynacji Polityki Europejskiej, Planowania, Kooperacji i Ewaluacji (Włochy),
Uniwersytet Boloński (Włochy),
Urząd Miasta Alicante (Hiszpania),
Gmina Szkodra (Albania),
Miasto Split (Chorwacja),
Gmina Falköping (Szwecja),
Okręg Jassy (Rumunia),
Biuro Regionalnego Stowarzyszenia ds. Współpracy Trangranicznej dla Granicy Rumunii i Republiki Mołdawii w Jassy (Rumunia),
Gmina Forlì (Włochy),
Gmina Modena (Włochy),
Gmina Reggio Emilia (Włochy),
Rada Miasta Pemby (Mozambik),
Ministerstwo Równości i Polityki Integracji Generalitat Walencji (Hiszpania),
Stowarzyszenie Grupa Cywilnego Wolontariatu (Włochy),
Gmina Patra (Grecja);
Gmina Velje (Dania);
Women Network (Włochy).
Więcej informacji: Weronika Miksza
tel. 61 8567 321
mail: weronika.miksza@rops.poznan.pl

Masz Głos startuje z kolejną edycją

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.

W akcji Masz Glos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Dla swoich warto

Akcja Masz Głos to przedsięwzięcie, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby wszystkim wokół żyło się wygodniej, przyjemniej i ciekawiej. Przekonali się o tym mieszkańcy
i mieszkanki już jednej trzeciej gmin w Polsce, z których chętni zgłosili się do akcji. Aż 60% Polek
i Polaków deklaruje, że ma poczucie wypływu na wspólne sprawy na poziomie lokalnym (CBOS, 2018).
To dużo więcej niż na poziomie krajowym (43% według CBOS, 2018). Widać to również na przykładzie Wielkopolski – przykładowo młodzież z Poznania doprowadziła do powstania Funduszu Samorządów Uczniowskich, dzięki któremu uczennice i uczniowie szkół średnich mogą realizować swoje pomysły. W ubiegłorocznej edycji Akcji Masz Głos wiele działań było zupełnie nowych lub często to kontynuacja procesów i działań rozpoczętych we wcześniejszych latach – dotyczy to nie tylko Miasta Poznania, ale też aktywności młodych w Murowanej Goślinie, aktywistów rowerowych
w Śremie, którzy doprowadzili do utworzenia Rady Rowerowej, działań na rzecz osób z niepełno-sprawnościami w Kole, Fundacji Akceptacja z Poznania, czy też np. warto zauważyć w Puszczykowie młodzi mieszkańcy walczyli o skatepark – ostatecznie władze lokalne zdecydowały o budowie pumptracku, który już daje sporo radości okolicznym dzieciakom, ale fakt, iż młodzi zebrali swoje podpisy pod inicjatywą do budżetu obywatelskiego w znacznym stopniu sprawiło, że w kolejnych latach budżetu obywatelskiego w Puszczykowie już głosować mogli wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek
– mówi Iwona Janicka, koordynatorka Akcji Masz Głos.

Za najskuteczniejsze działania co roku wręczana jest na Zamku Królewskim w Warszawie nagroda „Super Samorząd”. Otrzymują ją i uczestnicy akcji, i władze, które podjęły współpracę z mieszkańcami i mieszkankami – obydwie strony doceniamy za dialog i otwartość. W ubiegłym roku z województwa wielkopolskiego były to wspólnie władze gminy Zduny oraz Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa. Dzięki udanej współpracy z władzami powstaje ścieżka pieszo-rowerowa. Wspólnie mieszkańcy i władze gminy wykorzystywali wiele rozwiązań z zakresu partycypacji lokalnej.

 

Masz Głos na wyciągnięcie ręki

Uczestników akcji Masz Głos w całej Polsce wspierają koordynatorzy regionalni, którzy podpowiadają, jak zrealizować pomysł na zmianę lub jak rozwiązać lokalny problem. Są ekspertami w dziedzinie współpracy mieszkańców z samorządem i działają w każdym województwie, więc są bliżej uczestników akcji, mogą być na spotkaniu danej społeczności lub na posiedzeniu rady gminy czy miasta. W województwie wielkopolskim wsparcia w ramach akcji Masz Głos udziela Fundacja Aktywności Lokalnej, która z powodzeniem realizuje działania włączające mieszkańców i mieszkanki i wzmacnia organizacje we współpracy z władzami lokalnymi, wspiera m.in. rady pożytku, młodzieżowe rady, rady rodziców oraz organizacje obywatelskie zmieniające swoją przestrzeń lokalną.

 

Kojarzymy się dobrze

Rezultaty współpracy regionalnej między uczestnikami akcji a organizatorami akcji Masz Głos to nie tylko efekty ich pracy, z których korzystają społeczności lokalne, ale także w zwiększenie kompetencji uczestniczek i uczestników. Podkreślają też, że odkąd działają w akcji Masz Głos, częściej przekonują i mobilizują pozostałych mieszkańców do swoich projektów, są bardziej widoczni w środowisku jako grupa czy organizacja i łatwiej nawiązują dialog z samorządem oraz mediami lokalnymi. Wśród skutków zaangażowania w akcję wymieniają także załatwienie sprawy istotnej dla swojej społeczności, owocną wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami organizacjami z innych regionów w Polsce a uczestniczącymi w Masz Głos.

Zacznij od szkolenia

Nikt tak dobrze nie zna potrzeb swojej miejscowości jak mieszkanki i mieszkańcy. Jeśli więc zmieniać i poprawiać - to oddolnie. Akcja Masz Głos jest dla wszystkich. Można zgłosić się już teraz przez stronę www.maszglos.pl albo przyjść na szkolenie wojewódzkie, poświęcone pierwszym krokom w aktywności lokalnej. Szkolenie jest bezpłatne, otwarte i nie zobowiązuje do zapisania się do akcji. Odbędzie się 28 września (sobota) w Poznaniu. Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba zgłosić się przez formularz rejestracyjny na stronie www.maszglos.pl Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o szkoleniach i o akcji Masz Głos na www.maszglos.pl

Wypowiedź Iwony Janickiej, koordynatorki Masz Głos w Wielkopolsce, Fundacja Aktywności Lokalnej

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Akcja Masz Głos jest przedsięwzięciem ogólnopolskim, realizowanym od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z organizacjami partnerskimi. W edycji 2019/2020 są to: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Akcja Masz Głos pomaga aktywnym lokalnie lub gotowym zaangażować się w działanie, jak dokonywać zmian w najbliższym otoczeniu zgodnie z potrzebami mieszkanek i mieszkańców oraz we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny i zapewnia dostęp do wiedzy, szkoleń oraz wsparcia w rozwiązywaniu problemów lokalnych, którego udzielają koordynatorzy Masz Głos, działający regionalnie w całej Polsce. We wrześniu trwa nabór do akcji na stronie www.maszglos.pl

Prowadzone są także bezpłatne szkolenia wojewódzkie dla zainteresowanych aktywnością lokalną. Rejestracja na szkolenia na stronie akcji i na Facebooku Masz Głos.

 • MaszGlos_plakat_1

Badania ankietowe EHIS

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 16.09-31.12.2019 r. na ternie gminy Wyrzysk, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizować będą Europejskie ankietowe badanie zdrowia (EHIS).

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych prowadzonych na terenie województwa wielkopolskiego zamieszczone są na stronie https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/

 

 • Ulotki badania ankietowe_EHIS_1
 • Ulotki badania ankietowe_EHIS_2

Znajdź z nami stypendium dopasowane do Ciebie

Czy wiesz, że organizacje pozarządowe i samorządy stanowią ponad 80% wszystkich realizatorów programów stypendialnych w Polsce?

Stypendia to nie tylko sposób wyróżnienia za dobrą średnią w szkole czy na uczelni – w Polsce i na świecie działa wiele organizacji prowadzących różnorodne programy stypendialne: od firm wspierających studentów i specjalistów z jednej dziedziny, poprzez samorządy przyznające stypendia artystom działającym na obszarze danego powiatu, po organizacje umożliwiające uzdolnionym uczniom spędzenie roku w zagranicznej szkole.

Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy o różnorodnych możliwościach wsparcia wśród młodych ludzi. Od 2006 roku, w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacja prowadzi portal MojeStypendium.pl, którego głównym filarem jest baza ofert stypendialnych, konkursów i staży. Od początku istnienia serwisu zgromadzone zostało w niej ponad 11 tysięcy ofert. Stypendia często otwierają furtkę do edukacji, rozwoju zawodowego czy wyjazdu, które w inny sposób byłyby trudne do osiągnięcia. Warto zatem poświęcić chwilę na przejrzenie ofert – istnieje duża szansa, że znajdziecie coś dla siebie.

Ponadto, w latach 2017-2018 zespół Fundacji Dobra Sieć przeprowadził badanie polskich organizacji stypendialnych. Na podstawie raportu została opracowana broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?” , która w przystępny sposób przedstawia podstawowe informacje o rynku stypendialnym w Polsce, a także zawiera opisy trzech innowacyjnych programów stypendialnych i wskazówki, gdzie szukać dalszych informacji o stypendiach. Jeśli w tematyce stypendiów czujecie się zupełnie „zieloni”, przejrzenie naszej broszury może pomóc Wam rozpocząć poszukiwania.

W serwisie www.mojestypendium.pl można również znaleźć:

• bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów,

• artykuły o stypendiach i grantach,

• wskazówki, jak starać się o stypendia,

• listę organizatorów programów stypendialnych,

• badania rynku stypendialnego,

• porady dla instytucji przyznających stypendia.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl i życzymy powodzenia!

 • grafika

Książka na start

PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – kolejna odsłona kampanii Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki

już 27 września 2019 w Wyrzysku i Osieku nad Notecią

Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.
W ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce na dzieci w wieku 3-6 czeka 300 tysięcy wyjątkowych wyprawek czytelniczych. To kolejny etap wielkiego projektu bookstartowego „Mała książka – wielki człowiek”. Do tej pory książki otrzymywali młodzi rodzice na szpitalnych oddziałach położniczych oraz trzylatki, teraz wyprawki trafią także do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wyprawce dzieci otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice i opiekunowie – przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Celem projektu „Mała książka -wielki człowiek” jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane, wieloletnie działania na rzecz promocji, edukacji czytelniczej oraz kształtowania nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią również funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera.

Po wyprawki zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Wyrzysku oraz filii bibliotecznej w Osieku nad Notecią.

Informujemy, że niezbędne do założenia konta czytelniczego dla dziecka jest: okazanie przez Opiekuna/Rodzica dowodu osobistego oraz podanie numeru Pesel zapisywanego dziecka.

 

 • plakata3_1

Ułatwienie dostępu

Rozmiary czcionek

Wysoki kontrast

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście

Kalendarium

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Wyrzysku

ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek-Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek-Piątek: 7.30 - 15.00

Jak dojechać

Zobacz na mapie