Wyszukiwarka

Wyszukiwarka :

Podsumowanie roku 2018

Drogi, ulice, chodniki

2015

Kościerzyn Wielki – budowa drogi do gruntów rolnych – wykonano 769 m nawierzchni asfaltowej ograniczonej krawężnikami, zjazdy z kostki brukowej oraz pobocza i odwodnienie za 500.000 zł.

8HSvX4PIo1C8cAAAAASUVORK5CYII=

 

 

 

 

 

 

 

Wyrzysk - budowa nawierzchni ul. Ślusarskiej - wykonano jezdnię z kostki betonowej o długości ok. 110 m wraz z odwodnieniem powierzchniowym i regulacją studzienek za 70.797 zł.